Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

89A / 15-00

Mobilna mašina za prskanje bitumenske emulzije... ...

> Više

90A / 26HY-ES

Mobilna mašina za prskanje bitumenske emulzije sa sopstvenim motorom...   ...

> Više

90A / 28HY-ES

Mobilna mašine za prskanje bitumenske emulzije sa sopstvenim motorom... ...

> Više