Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

ATC 25

Kapacitet termo kontejnera ATC 25 od 1250 kg - 3000kg Termo kontejneri za asfalt su opremljeni sa dve odvojene komore za grejanje, od kojih se svaka zagreva uz pomoć propan ekološkog gasa, ...

> Više

ATC 50

Kapacitet termo kontejnera ATC 50 5000 kg Termo kontejneri za asfalt su opremljeni sa dve odvojene komore za grejanje, od kojih se svaka zagreva uz pomoć propan ekološkog gasa, i tako održa ...

> Više

ATC 60

Kapacitet termo kontejnera ATC 60 6000kg Termo kontejneri za asfalt su opremljeni sa dve odvojene komore za grejanje, od kojih se svaka zagreva uz pomoć propan ekološkog gasa, i tako održav ...

> Više

ATC 75

Kapacitet termo kontejnera ATC 75 7500kg – 9000 kg Termo kontejneri za asfalt su opremljeni sa dve odvojene komore za grejanje, od kojih se svaka zagreva uz pomoć propan ekološkog gasa ...

> Više

ATC 100

Kapacitet termo kontejnera ATC 100 10000kg – 20000 kg Termo kontejneri za asfalt su opremljeni sa dve odvojene komore za grejanje, od kojih se svaka zagreva uz pomoć propan ekološkog g ...

> Više

ATC 100S Jumbo

Kapacitet termo kontejnera ATC 100S Jumbo – 20000 kg Termo kontejneri za asfalt su opremljeni sa dve odvojene komore za grejanje, od kojih se svaka zagreva uz pomoć propan ekološkog ga ...

> Više