Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

Tip GSG

Asfaltna baza za proizvodnju i mešanje livenog asfalta sa silosima kapaciteta do 40.000L. Silos može biti jedno-komorni ili dvo-komorni, a horizontalnu osovinu miksera pokreće direktni hid ...

> Više

Tip GSÖ

Asfaltna baza za proizvodnju i mešanje livenog asfalta sa silosima kapaciteta do 40.000L. Silos može biti jedno-komorni ili dvo-komorni, a horizontalnu osovinu miksera pokreće direktni hid ...

> Više