Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

CSD 1200

Kapacitet : 80 t/h Baza je kontejnerskog tipa, što omogućava jeftin transport, jednostavno i brzo podizanje baze i lako premeštanje sa jednog mesta na drugo. Bunker za agregat ко ...

> Više

CSD 1500

Kapacitet : 120 t/h Baza je kontejnerskog tipa, što omogućava jeftin transport, jednostavno i brzo podizanje baze i lako premeštanje sa jednog mesta na drugo. Bunker za agregat ко ...

> Više

CSD 2500

Kapacitet : 160 t/h Baza je kontejnerskog tipa, što omogućava jeftin transport, jednostavno i brzo podizanje baze i lako premeštanje sa jednog mesta na drugo. Bunker za agregat ко ...

> Više

CSD 2500 B

Kapacitet : 160 t/h Baza je kontejnerskog tipa, što omogućava jeftin transport, jednostavno i brzo podizanje baze i lako premeštanje sa jednog mesta na drugo. Bunker za agregat ко ...

> Više

CSD 3000

Kapacitet : 240 t/h Baza je kontejnerskog tipa, što omogućava jeftin transport, jednostavno i brzo podizanje baze i lako premeštanje sa jednog mesta na drugo. Bunker za agregat ко ...

> Više

CSM 3000

Kapacitet : 240 t/h Baza je kontejnerskog tipa, što omogućava jeftin transport, jednostavno i brzo podizanje baze i lako premeštanje sa jednog mesta na drugo. Bunker za agregat ко ...

> Više

CSM 4000

Kapacitet : 320 t/h Baza je kontejnerskog tipa, što omogućava jeftin transport, jednostavno i brzo podizanje baze i lako premeštanje sa jednog mesta na drugo. Bunker za agregat ко ...

> Više