Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

CC 1500 B

Kapacitet : 60 m³/h Baza je kontejnerskog tipa, što omogućava jeftin transport, jednostavno i brzo podizanje baze i lako premeštanje sa jednog mesta na drugo. Mikser sa dvostru ...

> Više

CC 2000

Kapacitet : 80 m³/h Baza je kontejnerskog tipa, što omogućava jeftin transport, jednostavno i brzo podizanje baze i lako premeštanje sa jednog mesta na drugo. Mikser sa dvostru ...

> Više

CC 3000 B

Kapacitet : 120 m³/h Baza je kontejnerskog tipa, što omogućava jeftin transport, jednostavno i brzo podizanje baze i lako premeštanje sa jednog mesta na drugo. Mikser sa dvostr ...

> Više

CC 3000 D

Kapacitet : 240 m³/h Baza je kontejnerskog tipa, što omogućava jeftin transport, jednostavno i brzo podizanje baze i lako premeštanje sa jednog mesta na drugo. Mikser sa dvostr ...

> Više