Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

Tip SRP

Radna širina: 600 - 7000 mm Rampa za prskanje: dvostruke mlaznice razmak 100 mm, mehaničko teleskopsko izvlačenje Radna brzina: 40-200 m / min Kapacitet: Do 40.000 m² / dan Kapacit ...

> Više

Tip SRH

Radna širina: 600 - 5000 mm Rampa za prskanje: Razmak mlaznice 100 mm, mehaničko teleskopsko izvlačenje Radna brzina: 40-200 m / min Kapacitet: Do 35.000 m² / dan Kapacitet rezervo ...

> Više

Tip SRB

Radna širina: 600 - 5000 mm Rampa za prskanje: Razmak mlaznice 100 mm, mehaničko teleskopsko izvlačenje Radna brzina: 40-200 m / min Kapacitet: Do 30.000 m² / dan Kapacitet rezervo ...

> Više

Tip SRA

Radna širina: 600 - 5000 mm Rampa za prskanje: Razmak mlaznice 100 mm, mehaničko teleskopsko izvlačenje Radna brzina: 40-200 m / min Kapacitet: Do 35.000 m² / dan Kapacitet rezervo ...

> Više