Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

Koherica sa vertikalnom osovinom miksera

Kapacitet miksera je od 500 l do 6.900 l . Osnovne karakteristike miksera sa horizontalniom osovinom: • Snažan motor koji pokreće mikser • Niski troškovi održavanja • Ni ...

> Više

Koherica sa horizontalnom osovinom miksera

Kapacitet miksera je od 2.500 l do 12.000 l. Osnovne karakteristike miksera sa horizontalnom osovinom: • Snažan motor koji pokreće mikser • Niski troškovi održavanja • N ...

> Više