Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

TIP C 9

Ekonomičan način cepanja Hidraulični sistemi za cepanje stena i betona zamenjuju miniranje i uobičajene metode lomljenja. Odlikuju se time što se beton ili stena cepa bez udarnih talasa, ...

> Više

TIP C 12

Ekonomičan način cepanja Hidraulični sistemi za cepanje stena i betona zamenjuju miniranje i uobičajene metode lomljenja. Odlikuju se time što se beton ili stena cepa bez udarnih talasa, ...

> Više

TIP C 4 S

Ekonomičan način cepanja Hidraulični sistemi za cepanje stena i betona zamenjuju miniranje i uobičajene metode lomljenja. Odlikuju se time što se beton ili stena cepa bez udarnih talasa, ...

> Više

TIP C 2 S

Ekonomičan način cepanja Hidraulični sistemi za cepanje stena i betona zamenjuju miniranje i uobičajene metode lomljenja. Odlikuju se time što se beton ili stena cepa bez udarnih talasa, ...

> Više

Hidraulični agregat

Za pogon hidraulične pumpe visokog pritiska koristi se elektro, benzinski ili dizel motor. Pritisak u sistemu je ograničen preko regulacionog ventila na 50 MPa (500 bara). Postoje modeli koji se ...

> Više