Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

Tip EB 25-40

Mašina za brzu ugradnju livenog asfalta na velikim površinama Širina ugradnje livenog asfalta može biti od 1.0m do 4.5 m. Osnovne karakteristike finišera za liveni asf ...

> Više

Tip EB 50-75

Mašina za brzu ugradnju livenog asfalta na velikim površinama Širina ugradnje livenog asfalta može biti od 2.5 m do 8.5 m. Osnovne karakteristike finišera za liveni as ...

> Više

Tip EB 80-120 SP

Mašina za brzu ugradnju livenog asfalta na velikim površinama Širina ugradnje livenog asfalta može biti od 3.0 do 13 m. Osnovne karakteristike finišera za liveni asfal ...

> Više