Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

Platforme

Lagodan transport, jednostavan dizajn i brza izgradnja MOOG jedinica za mostove pomaže vam da smanjite vreme potrebno za postavljanje i transport. MOOG jedinice sjedinjuju vozilo i strukturu radne ...

> Više

Korpe

Lagodan transport, jednostavan dizajn i brza izgradnja MOOG jedinica za mostove pomaže vam da smanjite vreme potrebno za postavljanje i transport. MOOG jedinice sjedinjuju vozilo i strukturu radne ...

> Više

Jedinica za reparaciju

Lagodan transport, jednostavan dizajn i brza izgradnja MOOG jedinica za mostove pomaže vam da smanjite vreme potrebno za postavljanje i transport. MOOG jedinice sjedinjuju vozilo i strukturu radne ...

> Više