Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Biogasno postrojenje

  • Opis
  • Tehničke
    karakteristike
  • Video/pdf

IES BIOGAS je italijanska kompanija specijalizovana za dizajn, izgradnju, rad i servis biogasnih postrojenja u poljoprviredi i agroindustriji. Naš slogan je „fleksibilno i po meri“, usvajajući profesionalan pristup i ciljeve.

Kroz pažljivu analizu oblasti zaštite životne sredine i poslovnog okruženja, IES BIOGAS nudi svakom korisniku najbolje tehničko rešenje.

Cilj IES BIOGAS je uvek bio da se stvori sistem koji u potpunosti zadovoljava potrebe tržišta u smislu izgradnje i bezbednosti, ali i upravljanja i automatizacije. Iz tog razloga projekti, građevinski radovi, cevovod, električne i vodovodne instalacije, softver, tehnička i biološka podrška, razvijeni su u Italiji, garantujući korisniku uslugu „napravljeno po meri“.

Naša proverena pouzdanost i iskustvo su garancija da je IES BIOGAS postrojenje bezbedna investicija za budućnost, sa visokim, konstantnim i programiranom dobiti.

   

Biogas je jedan od alternativnih izvora energije koji se koristi za proizvodnju obnovljive energije.

Biogas je produkt mikrobiološke degradacije organskih materija u odsustvu kiseonika, proces obično zvan anaerobna digestija. To je mešavina gasova, u čijem sastavu se uglavnom nalazi metan (CH4) i ugljen-dioksid (CO2).

Silaža kukuruza i tritikala se dnevno unose u dva primarna fermentera. Ovde ostaju oko 100 dana i onda se prebacuju u zatvoreni rezervoar za skladištenje. Procesi, a onda i model dvostrukog stadijuma se odvijaju na temperaturi od 38 do 42 °C (mezofilni uslovi). Tehnologija dvostrukog stadijuma omogućava siguran i otporan proces fermentacije ali posebno osigurava prikladno vreme zadržavanja.

Prekrivenost skladišta obezbeđuje potpunu degradaciju a samim tim i efektivnu eksploataciju biomase, omogućujući veće rezerve biogasa i bolju desulfizaciju (otklanjanje H2S). Desulfizacija i biološki tip ubrizgavanja veoma male količine kiseonika. Unutrašnja struktura i mreža desulfizacije nudi dobru podlogu za kolonizaciju bakterija. Proizvedeni biogas je sproveden do kogeneratora koji proizvodi električnu energiju i toplotu. Električna energija se prenosi na nacionalnu mrežu, dok se deo toplote koristi za proces fermentacije, a deo za grejanje štala i kancelarija. Na kraju procesa fermentacije ostaje đubrivo, u tečnom stanju, bez mirisa, sa visokom vrednošću kultivacije i sa poboljšanim karakteristikama u odnosu na početno đubrivo.

Krajnje đubrivo prolazi kroz proces tečnog/čvrstog razdvajanja: čvrsti deo ima gustinu, oblik, izgled i miris kao „humus“ i distribuira se na polja raspršivačima iz vagona za veštačka đubriva ili se prodaje određenim korisnicima kao što su baštovani-cvećari.

Biogas je prilika za proizvodnju energije na lokalnom nivou i na održiv način, poboljšavajući prihod od stada na farmi, pa time unoseći raznovrsnost u prihode farme i omogućavajući farmeru da stekne sigurnost. Biogas takođe može biti sredstvo kako bi se oplemenila uloga ’’resurs iz nus proizvoda’’ koji nemaju mogućnost da se upotrebe drugačije, a ovako su pretvoreni u mogućnost za dodatni prihod i poluga za zdraviju sredinu.

U korist kvaliteta vode, vazduha i zemljišta.

Postavite pitanje

Ime i prezime

Email

Telefon (opciono)

Pitanje