Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Tretman medicinskog otpada

  • Opis
  • Tehničke
    karakteristike
  • Video/pdf

Sistem je dizajniran tako da steriliše biomedicinski otpad koji je generisan u zdravstvenim ustanovama. Sistem neutrališe, tretira i usitnjava otpad koji je poznat kao „Otpad iz crvenih kesa“ ili infektivni otpad, koji uključuje patološki otpad, oštar otpad, životinjski otad, kao i tečni otpad.

Kapacitet: 100 - 2000 litara/ciklusu Proces podvrgava biomedicinski otpad na minimalnoj temperaturi od 138 °C / 280 F sa prosečnim pritiskom od 3.5 bara. Izolovano integrisano šrediranje pre sterilizacije Redukcija zapremine otpada: 80 % Vertikalna posuda pritiska i ugrađen šreder napravljeni su od nerđajućeg čelika Koraci u tretiranju otpada: Punjenje u gornju utovarnu komoru, šrediranje, neutralizacija otpada i pražnjenje iz niže retencione komore u korpu za otpatke- Sve u jednom automatskom ciklusu Komora za odlaganje, šreder i retenciona komora se sterilišu sa svakim ciklusom tretiranja Ne postoji manuelno rukovanje tokom procesa Potpuno izolovano od vazduha, vode i čestica Struja: 380V/440V/480V 50-60Hz Ciklus je potpuno automatizovan i kontrolisan od strane PLC Pravljenje izveštaja o parametrima procesa: Temperatura, pristisak, vreme itd. Snabdevanje spoljašnjom parom Touch Screen operatera sa unapređenim alarmima i opremom za dijagnostiku

Postavite pitanje

Ime i prezime

Email

Telefon (opciono)

Pitanje