Vodece svetske mašine i materijali u gradevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Vodoprivreda

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Impaktor 250

ARJES Impaktor 250 je svestrana drobilica za građevinski materijal za izvođače građevinskih radova, kompanija koje se bave odlaganje te vrste otpada i preduzetnike za rušenje sa umerenim ...

> Više

Impaktor 800

ARJES Impaktor 800 je idealan za kompanije koje bave rušenjem i time generišu velike količine građevinskog otpada. Mašina  lomi niz najtežih materijala kao što su ...

> Više