Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

CMG granulator serije B

Pored malih granulatora, CMG proizvodi i granulatore koji efikasno usitnjavaju materijal od plastike i gume, kao i jednoosovinske šredere, koji mogu da usitnjavaju različite materijale kao & ...

> Više

CMG granulator serija B17

 Pored malih granulatora, CMG proizvodi i granulatore koji efikasno usitnjavaju materijal od plastike i gume, kao i jednoosovinske šredere, koji mogu da usitnjavaju različite materijale ...

> Više

CMG granulator serija N17

Pored malih granulatora, CMG proizvodi i granulatore koji efikasno usitnjavaju materijal od plastike i gume, kao i jednoosovinske šredere, koji mogu da usitnjavaju različite materijale kao & ...

> Više

CMG granulator serija N40

Pored malih granulatora, CMG proizvodi i granulatore koji efikasno usitnjavaju materijal od plastike i gume, kao i jednoosovinske šredere, koji mogu da usitnjavaju različite materijale kao & ...

> Više

CMG granulator serija N45

Pored malih granulatora, CMG proizvodi i granulatore koji efikasno usitnjavaju materijal od plastike i gume, kao i jednoosovinske šredere, koji mogu da usitnjavaju različite materijale kao & ...

> Više

CMG granulatori serija NS60

Pored malih granulatora, CMG proizvodi i granulatore koji efikasno usitnjavaju materijal od plastike i gume, kao i jednoosovinske šredere, koji mogu da usitnjavaju različite materijale kao & ...

> Više

CMG granulatori serije S25

Pored malih granulatora, CMG proizvodi i granulatore koji efikasno usitnjavaju materijal od plastike i gume, kao i jednoosovinske šredere, koji mogu da usitnjavaju različite materijale kao & ...

> Više

CMG granulatori serija S30

Pored malih granulatora, CMG proizvodi i granulatore koji efikasno usitnjavaju materijal od plastike i gume, kao i jednoosovinske šredere, koji mogu da usitnjavaju različite materijale kao & ...

> Više

CMG granulator serija T-NT

Pored malih granulatora, CMG proizvodi i granulatore koji efikasno usitnjavaju materijal od plastike i gume, kao i jednoosovinske šredere, koji mogu da usitnjavaju različite materijale kao & ...

> Više

CMG granulator serija za obradu ivica i tankih materijala

Pored malih granulatora, CMG proizvodi i granulatore koji efikasno usitnjavaju materijal od plastike i gume, kao i jednoosovinske šredere, koji mogu da usitnjavaju različite materijale kao & ...

> Više

CMG granulatori serija za velike i teske delove

Pored malih granulatora, CMG proizvodi i granulatore koji efikasno usitnjavaju materijal od plastike i gume, kao i jednoosovinske šredere, koji mogu da usitnjavaju različite materijale kao & ...

> Više

CMG granulatori serija sa noževima za jednokratnu upotrebu

Pored malih granulatora, CMG proizvodi i granulatore koji efikasno usitnjavaju materijal od plastike i gume, kao i jednoosovinske šredere, koji mogu da usitnjavaju različite materijale kao & ...

> Više

CMG šrederi serija TRM

Odlikuju se novim sistemom rotirajućih noževa koji poseduju uglove rezanja koji su jako efikasni u procesu reciklaže tvrdih materijala, uz postizanje visokih performansi usitnjavanja uz ograniče ...

> Više

CMG uredjaji za filtriranje vazduha serija KA

Dizajniran za uklanjanje prašine sa materijala koji se usitnjava i  filtrirani vazduh vraća u radni ambijent. Veliki broj različitih modela koji ispunjavaju sve zahteve. Transportn ...

> Više

CMG uredjaji za filtriranje vazduha serija KD

Dizajniran za uklanjanje prašine sa plastičnih delova koji se usitnjavaju. Prečišćeni vazduh se vraća u radnu atmosferu.  Radna jedinica može biti postavljena na podu ili m ...

> Više