Vodece svetske mašine i materijali u gradevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Vodoprivreda

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Powerbird

Mašina PowerBird je opremljena lako podesivim providnim poklopcem, obezbeđen je potpuno automatski rad ili sečenje po ciklusu pomoću nožne pedale. Dugme za hitno zaustavljanje nalazi se n ...

> Više

Aligatorske makaze

Aligatorke su makaze za sečenje metalnog otpada sa zglobnim čeljustima i sa elektro ili dizel motorom. Uglavnom se koriste za sečenje cevi, armature, raznih profila itd. tamo gde preciznost u vel ...

> Više