Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

STRIPER ZA GULJENJE KABLOVA SCS 110

Striper za guljenje kablova SCS 110 je mašina dizajnirana za reciklažu električnih kablova bakarnih i aluminijumskih brzim uklanjanjem spoljnog omotača. Sistem otvaranja i stezanja je jedn ...

> Više