Vodece svetske mašine i materijali u gradevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Vodoprivreda

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Holmatro ICU 10 A 10

Naš asortiman ručnih hidrauličnih makaza je specijalno dizajniran za širok spektar testiranja industrijskih aplikacija. ICU 10 A 10 ima nož za kablove sa specijalnim dodatkom za se ...

> Više

Holmatro ICU 10 A 20

Naš asortiman ručnih hidrauličnih makaza je specijalno dizajniran za širok spektar testiranja industrijskih aplikacija. ICU 10 A 20 ima generalno kratke (papagaj) oštrice. Z ...

> Više

Holmatro ICU 10 A 30

Naš asortiman ručnih hidrauličnih makaza je specijalno dizajniran za širok spektar testiranja industrijskih aplikacija. ICU 10 A 30 ima opšte standardne oštrice. Zato ...

> Više

Holmatro ICU 10 A 40

Naš asortiman ručnih hidrauličnih makaza je specijalno dizajniran za širok spektar testiranja industrijskih aplikacija. ICU 10 A 40 ima noževe sa zubima za sečenje. Zato su ove m ...

> Više