Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

SEDA-Mobilni sistem za drenažu tečnosti iz automobila

Od 1993 i već u radu na više od 800 auto otpada širom sveta, sertifikovan SEDA-Mobile 02000B predstavlja najefikasnije, isplativo i pouzdano rešenje za drenažu tečnosti iz au ...

> Više

SEDA-Model ONE za drenažu tečnosti iz automobila

Nov nivo profesionalnog rešenja za drenažu tečnosti iz automobila svih vrsta tečnosti na bezbedan i brz način. Model ONE se lako instalira, sadrži SEDA kvalitet po veoma pristupačnoj ce ...

> Više

SEDA – Lako drenažni sistem za drenažu tečnosti iz automobila

SEDA Lako drenažni sistem je idealno rešenje za drenažu svih vrsta tečnosti iz automobila. Pojedinačne pumpe i specijalizovani alati vrše odvod svih tečnosti na bezbedan i efikasa ...

> Više

SEDA Toranj za drenažu tečnosti iz automobila

SEDA Toranj kombinuje dokazanu tehnologiju sa efikasnim konceptom dizajna. Nudi najvišu sigurnost korisnika i maksimalnu zaštitu životne sredine. SEDA Toranj optimalno odgovara rigoro ...

> Više

SEDA Brzi sistem za drenažu tečnosti iz automobila

SEDA Brzi sistem. Idealno rešenje za brz odziv u radu. Sa odobrenom tehnologijom i dokazanom opremom, preporučuje se drenaža do 30 automibila po danu. Sadrži pojedinačne vakuum moćne pum ...

> Više

SEDA Kontejner sistem za drenažu tečnosti iz automobila

SEDA MDS – kompletni sistemi za drenažu tečnosti iz automobila. Mobilni, kompaktni i prenosivi. Mobilni sistemi za drenažu (MDS) iz SEDE predstavljaju kombinaciju moderne tehnologije sa mob ...

> Više

SEDA Jednostanični sistem za drenažu tečnosti iz automobila

SEDA Jednostanični sistem je najnapredniji i najefikasniji sistem za drenažu tečnosti iz automobila na tržištu. Moderan sistem za drenažu mora da zadovolji sve individualne zahteve kao i ...

> Više