Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

GS COUGAR 18P

MEŠOVITI ROTOR: REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA! Mešoviti rotor, razvijen i patentiran od TS Industrie, kombinuje noževe i čekiće za usitnjavanje svih vrsta drvenog i zelenog otpada. ...

> Više

GS TIGER 25P

MEŠOVITI ROTOR: REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA! Mešoviti rotor, razvijen i patentiran od TS Industrie, kombinuje noževe i čekiće za usitnjavanje svih vrsta drvenog i zelenog otpada. ...

> Više

GS TIGER 25D

MEŠOVITI ROTOR: REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA! Mešoviti rotor, razvijen i patentiran od TS Industrie, kombinuje noževe i čekiće za usitnjavanje svih vrsta drvenog i zelenog otpada. ...

> Više

GS PUMA 35D

MEŠOVITI ROTOR: REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA! Mešoviti rotor, razvijen i patentiran od TS Industrie, kombinuje noževe i čekiće za usitnjavanje svih vrsta drvenog i zelenog otpada. ...

> Više

GS COBRA 75DS

MEŠOVITI ROTOR: REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA! Mešoviti rotor, razvijen i patentiran od TS Industrie, kombinuje noževe i čekiće za usitnjavanje svih vrsta drvenog i zelenog otpada. ...

> Više

GS COBRA 90 PGS

MEŠOVITI ROTOR: REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA!    Mešoviti rotor, razvijen i patentiran od TS Industrie, kombinuje noževe i čekiće za usitnjavanje svih vrsta drvenog i ze ...

> Više

GS JAGUAR 45 DS

MEŠOVITI ROTOR: REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA!   Mešoviti rotor, razvijen i patentiran od TS Industrie, kombinuje noževe i čekiće za usitnjavanje svih vrsta drvenog i zelenog ...

> Više

GS PREMIUM 25

MEŠOVITI ROTOR: REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA! Mešoviti rotor, razvijen i patentiran od TS Industrie, kombinuje noževe i čekiće za usitnjavanje svih vrsta drvenog i zelenog otpada. PRE ...

> Više

GS JAGUAR PTO

MEŠOVITI ROTOR: REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA! Mešoviti rotor, razvijen i patentiran od TS Industrie, kombinuje noževe i čekiće za usitnjavanje svih vrsta drvenog i zelenog otpada. PRE ...

> Više

GS PANTHER 56 DS

MEŠOVITI ROTOR: REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA! Mešoviti rotor, razvijen i patentiran od TS Industrie, kombinuje noževe i čekiće za usitnjavanje svih vrsta drvenog i zelenog otpada. PRE ...

> Više