Vodece svetske mašine i materijali u gradevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Vodoprivreda

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

W.I.R.E. 415

Automatsko punjenje šrediranog materijala koji izlazi iz šredera. Sistem za doziranje koji održava konstantnu efikasnost granulatora. Granulator je opremljen sa 3 rotirajuća noža i ...

> Više

W.I.R.E. 530

Automatsko punjenje šrediranog materijala koji izlazi iz šredera. Sistem za doziranje koji održava konstantnu efikasnost granulatora. Granulator je opremljen sa 3 rotirajuća noža i ...

> Više