Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

PMG 400/220

Dimenzije: Dužina 1900mm x Širina 1450mm x Visina 2000mm Težina: 1435kg Kapacitet: zavisi od vrste ulaznog materijala Motor: 11,75 kW Utovarni levak: 979 x 1578mm Prečnik rotora: 2 ...

> Više

PMG-N 400/220

Dimenzije: Dužina 4898mm x Širina 1330mm x Visina 2476mm Težina: 1750kg Kapacitet: zavisi od vrste ulaznog materijala Motor: 12,5 kW Utovarni levak: 979 x 1578mm Prečnik rotora: ...

> Više

PMG 600/220

Dimenzije: Dužina 2250mm x Širina 1600mm x Visina 2250mm Težina: 1840kg Kapacitet: zavisi od vrste ulaznog materijala Motor: 19 kW Utovarni levak: 1310 x 2140mm Prečnik rotora: 2 ...

> Više

PMG-N 600/220

Dimenzije: Dužina 4840mm x Širina 1570mm x Visina 2080mm Težina: 2060kg Kapacitet: zavisi od vrste ulaznog materijala Motor: 21 kW Utovarni levak: 1310 x 2140mm Prečnik rotora: 2 ...

> Više

PMG-N 900/220

Dimenzije: Dužina 5200mm x Širina 2080mm x Visina 2680mm Težina: 2600kg Kapacitet: zavisi od vrste ulaznog materijala Motor: 31,5 kW Utovarni levak: 1580 x 2070mm Prečnik rotor ...

> Više

PMG 1200/400

Dimenzije: Dužina 3550mm x Širina 2035mm x Visina 2580mm Težina: 4680 Kapacitet: zavisi od vrste ulaznog materijala Motor: 56 kW Utovarni levak: 1732 x 2171mm Prečnik rotora: 4 ...

> Više