Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Partnerstvo MeWa - Jugo Impex u inostranim medijima

01
Feb

2013

Španski časopis www.infoenviro.es je objavio članak o reciklaži frižidera i električnog/elektronskog otpada u Srbiji, najsavremenijom tehnologijom firme MeWa. Pročitajte prevod članka!  

 

Nešto pre manje od 12 meseci, predstavnici kompanije MeWa i vlasnik Jugo Impex-a Vujadin Šćekić održali su prvi sastanak na kome je dogovorena buduća saradnja ove dve kompanije. Rezultat tog sastanka je ne samo potpuno redizajnirana bivša fabrika mašina za pranje veša EIDA, već i potpuno novo postrojenje za reciklažu sa modernim mašinama i kancelarijama. Do otvaranja ovog postrojenja za reciklažu frižidera krajem septembra, već je bio obavljen test period od dva meseca sa preko 20.000 recikliranih frižidera. U tom periodu podešeni su svi potrebni parametri za optimalan rad, a osoblje je dobilo potrebno znanje kroz intenzivne treninge.

Jugo-Impex Grupa, kojoj pripada E-reciklaža, se ranije bavila distribucijom frižidera, ali sada već 10 godina funkcioniše kao fabrika za reciklažu bakra i kablova. Kompanija se takođe bavi i ručnom demontažom elektronskog i električnog otpada već nekoliko godina. Danas je ova kompanija uspela da napravi osnovu za uspešan ravoj i rad u reciklažnoj industriji.

"U Srbiji, je donet zakon koji reguliše odlaganje frižidera i elektronskog otpada u skladu sa WEEE direktivom EU", objasnio je generalni direktor E-reciklaže, Ninoslav Milenković. "Da bi smo bili u mogućnosti da ostvarimo planove tražili smo najbolju tehnologiju i pronašli je kod našeg novog partnera, kompanije MEWA".

PROCES RASKLAPANJA UREĐAJA

MEWA postrojenje je dizajnirano da se simultano procesiraju frižideri koji sadrže CFC gasove i pur penu. Prvi korak je uklanjanje staklenih polica, kablova i kompresora iz frižidera. Ostatak (kućište frižidera) ulazi u proces automatske reciklaže u kome se sprečava da štetni gasovi dospeju u atmosferu. U daljem postupku, patnetiranom tehnologijom, MeWa QZ 2000 HD postrojenje razbija frižider u individualne delove. To su gvožđe, aluminium, bakar, plastika i pur pena iz izolacionih materijala. QZ 2000 mašina može da obradi do sedam frižidera u jednom krugu.

Izdvojena Pur pena se potom filtrira i separiše od CFC gasova u degasifikacionom procesu. Dalje se korišćenjem procesa Kriogene kondenzacije gasovi pretvaraju u tečno stanje i skladište se u posebnim sudovima u kojima će kasnije biti transportovani u fabriku za ekološko zbrinjavanje pomenutih gasova. Gvožđe, aluminijum, bakar i plastika se odvajaju posebnom tehnologijom. Rezultat su potpuno reciklabilni materijali koji ne sadrže štetne materije i mogu se koristiti u novom procesu proizvodnje , kao otpad od reciklaže frižidera prve kategorije.

PREDNOSTI OVAKVOG SISTEMA RECIKLAŽE

Sam princip rada MeWa postrojenja se u mnogome razlikuje od sistema koji se koriste u konvencijalnoj tehnologiji sistema sečenja materijala na sitnije delove prilikom reciklaže. QZ tehnologija ima veliku prednost jer u toku procesa reciklaže koristi manje energije i sistem se manje troši prilikom sečenja materijala.

Tehnologija koja je primenjena od strane MeWa kompanije omogućava da se svakoga dana obradi oko 800 frižidera, a ta cifra zadovoljava potrebe za reciklažom rashladnih uređaja države Srbije. U fabrici u Nišu je takođe moguće raciklirati elektronski i električni otpad. Umesto frižidera može se reciklirati od četiri do pet tona aparata iz domaćinstava, kompjutara i drugog EE otpada u jednom satu rada postrojenja za reciklažu. A kao priizvod dobijaju se vrlo kvalitetni reciklati.

Potrebna logistika je već uspostavljena od strane E-reciklaže i već su potpisani ugovori sa više klijenata u Srbiji za otkup recikliranih materijala. Ovim postrojenjem za reciklažu Balkan je uspešno prošao put do ekonomične i profitabilne reciklaže frižidera koji poštuje najnovije ekološke standarde.