Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Prvi međunarodni sajam Zelena ekonomija

06
Feb

2015

Prvi međunarodni sajam Zelena ekonomija održan u sredu, 4. februar 2015. u Radisson Blu Old Mill Hotelu. 

Da li su investicije u infrastrukturu preduslov za suštinski razvoj zelene ekonomije u Srbiji? Da li je Srbiji potreban novi zakonski okvir i koliko postojeća regulativa ograničava razvoj zelene ekonomije u Srbiji? Da li Srbija treba da investira u nove deponije ili u reciklažne centre i energetska postrojenja za spaljivanje nereciklabilnog otpada?Mogu li energetska postrojenja za spaljivanje nereciklabilnog otpada smanjiti potrebu za uvozom energenata za grejanje u Srbiji? Ima li daljeg rasta reciklažne industrije u Srbiji bez investicija u infrastrukturu koja omogućuje građanima da razvrstavaju i zasebno odlažu različite vrste otpada? Da li Srbija ima strategiju subvencija reciklažnih centara koji se bave reciklažom specifičnih vrsta otpada? Ima li Srbija kadrovsku i inspekcijsku infrastrukturu za implementaciju postojećeg sistema naplate ekoloških taksi? Koji model državnog finansiranja zaštite životne sredine je najbolji okvir za predvidiv i ekonomski realan sistem finansiranja zelene ekonomije u Srbiji?

Neka od pitanja, razmatrana na Prvom međunarodnom sajmu zelena ekonomija.