Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Uslužno bušenje bunara

04
May

2015

Postrojenje za bušenje bunara RockBuster R100-MAG!

Dubina bušenja max. 250 m

Prečnik bušenja max. 203 mm

Bušenje kombinovano - rotaciono i udarno, pod betonitnom isplakom

Postrojenje je opromljeno bušećim glavama za sve vrste materijala

Postrojenje je mobilno, malih dimenzija, sa mogućnošću prilagođavanja svim terenima

Dimenzija: 5m x 2m x 2m

Težina: 2.500 kg

Moguća primena: 

Bušenje bunara za pijaću i tehničku vodu.

Bušenje bunara za navodnjavanje.

Bušenje bunara za obaranje nivoa podzemnih voda

Bušenje bunara za geotermalno grejanje

Ostala bušenja sa primenom navedene tehnologije