Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

’’Green Power’’-Asfalt-Termo-Recycler

08
Feb

2013

Efikasno korišćenje sirovina,tj. Reciklaža asfalta direktno na gradilištu.

Najnovija tehnologija u preradi recikliranog asfalta sa na samom gradilištu . Kapacitet preko 4t/h. Tokom zime kada su postrojenja za mešanje asfalta zatvorena,  Asfalt-Termo-Recikler nudi savršenu alternativu za preradu visoko kvalitetanog asfalta.  Ako se rupe pravilno poprave , i pritom asfalt pažljivo sabije,  popravka će biti dugotrajna .  Asfalt-Termo- Recikler sastoji se iz 2 komponente: uređaja za reciklažu asfalta i Asfalt-Termo-Kontejnera. U uređaju će reciklirani asfalt do ponovnog  stavljanja biti čuvan na temeraturi od 170 °c. Nakon pripreme asfalt se automatski prenosi transporterom u Asfalt-Termo- Kontejner.  Za ponovno postavljanje asfalta koristi se pužni transporter iz kontejnera niz koji se asfalt spušta i popunjavaju rupe.

Prikazi video