Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Kompaktan Sistem Reciklaže Kablova

03
Jul

2015

Nova, jedinstvena mašina na tržištu za reciklažu kablova - SINCRO 315 MILL. 

Ovaj kompaktni sistem izuzetno redukovanih dimenzija ima vrlo nisku potrošnju energije. Vrlo laka upotreba i održavanje omogućavajući reciklažu krutih/čvrstih i vrlo tankih bakarnih kablova istovremeno. Bakar iz čvrstih kablova i drugi teški metali iz utičnica ili konektora se odvajaju sa zig zag separatorom, vrlo tanki kablovi se usitnjavaju do otprilike 1mm u TURBO MILLu povećavajući kvalitet separacije i redukujući gubitak metala u plastici na vrednost vrlo bliskoj nuli.