Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Svečano otvaranje Reciklažnog centra u Žablju

25
Sep

2015

Dana 24. Septembra 2015. svečano je otvoren Reciklažni centar u Žablju u kom su instalirane naše dve mašine, mlin za mlevenje plastike GMP 315-3K italijanske firme Guidetti i presa MG 3 ECO za PET, papir i karton italijanske firme AUSONIA. 

U okviru projekta je osnovano Udruženje „Romski privredni centar Vojvodine“ u Žablju, u okviru kojeg će se implementirati aktivnosti predviđene projektom, odnosno koji će obavljati privrednu delatnost Reciklažnog centra i koji će obezbediti održivost projekta u smislu obezbeđivanja mogućnosti za ekonomskim osnaživanjem romske i šire društvene zajednice. Cilj projekta je poboljšanje položaja Roma odnosno ekonomsko osnaživanje Roma kroz aktivne mere tržišta rada i formalizovanje pravnog statusa sakupljača sekundarnih sirovina.