Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Vodeći sajam građevine u svetu - BAUMA 2013, Minhen!

03
Apr

2013

 

Veliko nam je zadovoljstvo da vas i ove godine ugostimo na matičnim štandovima naših ino partnera na najvećem sajmu građevine BAUMA 2013, koji se održava u Minhenu od 15-21 aprila. Stojimo vam na raspolaganju za sve informacije vezano za proizvodni program navedenih kompanija koje već dugi niz godina uspešno zastupamo!

SCHÄFER  - Mobilna postrojenja za sanaciju udarnih rupa (PATCHER) površinska obrada, mikro asfalt, kao i mašine za zatvaranje pukotina na kolovoznim konstrukcijama

 (štand: F12.1210/6)  

ATC – Asfaltni termo kontejneri

 (štand: F11.1113/8)  

LINNHOFF & HENNE – Mašine za proizvodnju

livenog asfalta i  finišeri za liveni asfalt

(štand: F13.1310/1)

LINTEC - Asfaltne i betonske baze kontejnerskog tipa

(štand: F12.1211/1)

GAYK - Mašine za pobijanje stubova

i postavljanje zaštitne ograde duž puteva

(štand: FGN.620/6)

MAUS – Mašine za prskanje emulzije

(štand: F7.710 A/1)

ABI DELMAG mašine za pobijanje

i bušenje šipova

(štand: FGN. N 622)

MOOG - Mobilne rampe za inspekciju

i sanaciju drumskih i  železničkih mostova   

(štand: F13.1303/3)

STEHR -  Priključni uređaji za

opsecanje šahtova, vibro ploče, za stabilizaciju tla

(štand: F9.N916/6)

DARDA – Hidraulične mašine za efikasno cepanje stenastih masa i armirano - betonskih konstrukcija sa pratećom opremom

(štand: F6.613/1)

HESS - Postrojenja za proizvodnju

betonske galanterije za niskogradnju i visokogradnju sa pratećom opremom

(štand: B1.221/320)

GF GORDINI  - Priključni alati za radne mašine

(štand: B3/407)

MENZI MUCK   Specijalni bager-pauk

(štand: F12.1212/2)