Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Zvučne barijere

10
Dec

2015

Barijere za zaštitu od saobraćajne buke su čvrste prepreke sagrađene između autoputa i objekta uz autoput. Firma Rieder iz Austrije se dugi niz godina bavim proizvodnjom datih zvučnih barijera. 

 

RIEDER-Sistemska rešenja za zaštitu od buke uz garanciju brze i jednostavne realizacije:

- maksimalna vrednost apsorpcije buke: do 20 dB (A3, A4)

- maksimalna vrednost zvučne izolacije: do 47 dB

- sirovina od sirovog drveta

- najbolje mehaničke i statičke vrednosti

- sve kontrole prema EN 1793/1794

- Trajnost: >40 godina

- Jednostavna sanacija

- Malo površina privlačnih za grafite (veliki udeo pora)

- Nije potrebno održavati

- Mogućnost osovinskog razmaka do 6m; ušteda potporja+temelja

- Posebni oblici u svim varijantama (dimenzije, geometrija, boje, mogućnost kombinovanja sa drugim sistemima)

- Može se u potpunosti reciklirati, samo prirodni materijali, povoljni eko bilans

- Postavljeno na brzim prugama

- Višegodišnje iskustvo u projektovanju, montaži i proizvodnji

- Moguća izrada posebnih i dužih elemenata (do 20m)

- Kombinacija s drugim materijalima

- Otporno na mraz, so za posipanje puteva, vatru i i udarce kamena prema ZTV LSW 06

- Obrada temeljitim bojenjem ili nanošenjem RAL-sloja