Vodece svetske mašine i materijali u gradevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Vodoprivreda

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Reparirana presa za metal

12
Apr

Reparirana presa za metal S-125 za presovanje čeličnog otpadnog lima do 4 mm i lima obojenih metala do 10 mm. 

- Elektromotor …………….……….………………….. 15 kW
- Sila presovanja (poklopac)…………….……….      660 kN (66 t)
- Sila presovanja (bat)…………….…………...          1250 kN (125 t)
- Dimenzija komore…………………..……                 (1270x600x600) mm
- Radni pritisak ………………………... ………….….220 bar
- Radni ciklus (ručni) …………………………….. …  90 s
- Dimenzija bale…..……………...                                (600 x 400 x max 600) mm
- Dimenzije prese ………………….                             (4400 x 2600 x 2500) mm
- Težina prese (bez ulja)…………………………….. 7800 kg
- Električna struja………………………                       15 kW /3x380 V/50 Hz