Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Automatska presa za ambalažni otpad

16
Nov

2018

Balirke, PET perforatori, transporteri, tromel sita, statički kompaktori, otvarači bala, otvarači vreća, balistički separatori, rotacioni separatori, aspiratori vazduha, drobilice, sortirnice proizvedeni u Turskoj po najvišim Evropskim standardima. 

DISAN 1992. počinje sa proizvodnjom dizalica, a u međuvremenu šire svoj proizvodni program na balirke, PET perforatore, transportere, tromel sita, statičke kompaktore, otvarače bala, otvarače vreća, balističke separatore, rotacione separatore, aspiratore vazduha, drobilice, sortirnice itd. Visok kvalitet naših proizvoda i naši napori u povećanju bezbednosti mašina ogledaju se u zadovoljstvu naših klijenata i jačanju naše pozicije u sektoru reciklaže. Posebno naša ulaganja u istraživanje i razvoj presa za baliranje rezultiralo je većim i jačim udelom na tržištu širom sveta. U poslednjih nekoliko godina, fokusirali smo se na postrojenja za sortiranje otpada i proizvodnju modularnih, jednostavnih za instalaciju, lakih za održavanje i funkcionalnih transportera, što je dovelo do vrlo uspešnih instalacija sortirnica za otpad. Iskoristili smo priliku da uđemo na globalno tržište uz postignuća naših stručnih inženjera i iskusne podrške u servisu sa smanjenim troškovim proizvodnje balirke, a opet sa visokim stepenom efikasnosti. Smatramo da je najvažnija činjenica da su naši proizvodi bezbedni, visokog kvaliteta, jako izdržljivi i jednostavni za korišćenje.

Pogledajte katalog OVDE