Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Specijalna kašika sa hidrauličnom kosilicom za čišćenje i košenje kanala

07
Oct

2013

Puštanje u rad  specijalne kašike sa hidrauličnom kosilicom za košenje trske na kanalima i duž obala na ribnjaku Jazovo.

TIP: M 3000 G  proizvođača FIRME Michaelis Maschinenbau Nemačka

 

Tehničke karakteristike:

  • Širina sečenja                                                                     3000 mm
  • Težina                                                                                  610 kg
  • Potreban protok hidrauličnog ulja                                    22 L/min
  • Maksimalni dozvoljeni pritisak hidraulike                        180 bar
  • Maksimalni dozvoljeni povratni pritisak hidraulike         5 bar
  • Bočna čelična zaštita kosilice od kamenja                       2 kom
  • Dodatna rešetka za skupljanje trske i visoke trave          2 kom