Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

’’Green Power’’ Asfalt-Termo-Recikler

01
Oct

2012

Efikasno korišćenje sirovina, tj. Reciklaža asfalta direktno na gradilištu. Novo proizvedena kombinovana mašina.

 

 

Već više puta dokazani  Asfalt-Termo-Kontejneri firme ATC  je proizveo novu mašinu za reciklažu asfalta. Institut za puteve u Nemačkoj dozvolio je popravke asfaltnih puteva ovom metodom, popravke koji se završavaju brzo i bez velikih troškova.
Firma ATC preko 20 godina proizvodi Asfalt-Termo-Kontejnere, pomaže u pojedinim zahtevima sa inovativnom i štedljivijom tehnologijom, kao i uslugom hitnih sanacija ulica.Poznato je da se tokom duge zime mnogo ulica ošteti i pojave udarne rupe, a za njihovu sanaciju se izdvajaju velika novčana sredstva.


 

Iz tog razloga firma ATC postavila je sebi zadatak da proizvede  jedan Asfalt-Termo-Kontejner (Green Power), koji reciklira  asfalt sa ulice direktno na gradilištu. Stari asfalt je previše dragocen da bi se bacao.  Izdrobljeni komadi asfalta će se 100% preraditi.  U prošlosti tokom zime  postavljao se i  hladan asfalt, sada dolazi Green Power koji savršeno popunjava udarne rupe toplim asfaltom. Tokom prerade asfalta direktno na gradilištu, preko 4t/h, uštede su  znatne.  Tokom zime kada su asfaltne baze zatvorene,  Asfalt-Termo-Recikler nudi savršenu alternativu za preradu visoko kvalitetanog asfalta.  Ako se rupe pravilno popune i pritom asfalt pažljivo sabije,  popravka će biti kvalitetno urađena uprkos saobraćajnom opterećenju.  U poređenju sa popravkama hladnim mešavinama gradovi uštede mnogo novca. Asfalt-Termo- Recikler sastoji se iz 2 dela: uređaja za reciklažu asfalta i Asfalt-Termo-Kontejnera. U mašini će reciklirani asfalt do ponovnog  postavljanja biti održavan na temperaturi od 170 °C. Nakon pripreme asfalt se automatski prenosi u Asfalt-Termo-Kontejner.  Za posipanje asfalta koristi se pužni transporter iz kontejnera niz koji se asfalt spušta i rupa se popunjava.  Mašina se sastoji od dva nezavisna dela montirana na  tandem  šasiju sa vazdušnim kočnicama.