Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Peletiranje drvnog otpada

14
Nov

2013

Novo u ponudi firme Uniwab, pojedinačne mašine ili kompletna postrojenja za izradu peleta! 

Pelet je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala. On predstavlja veoma efikasno gorivo, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta ( drveni pelet ), zatim slama od soje, pšenice, kukuruzovina, ljuske od suncokreta (agro pelet ).

 
 
SPECIFIKACIJA: 
 
- Pelet dimenzija Ø 6 mm, dužina 1-3 cm 
 

- Lignin je vezivno  prirodno  organsko jedinjenje, sadržan u ćelijskoj strukturi biljaka koji usled visoke temperature prelazi u tečno stanje i na taj način preuzima funkciju vezivnog elementa i obrazuje pelet 

- Najbolje ulazne sirovine: borovina, smrča, jela
 

- Najoptimalniji kapacitet: 1 t/danu

- Najbolja vlažnost iznosi 15% za sve ulazne materijale
 
- Konstantna temperatura iznosi oko 90-95˚C
 
- Specijalni materijal na glavnim delovima kao što je roler, matrica produžava radni vek
 
- Modifikacija rupa u matrici kako bi se poboljšale performanse mašine
 
- Posedovanje sertifikate CE kako bi se ispunili svi zahtevi evropskih klijenata (Rumunija, Bugarska, Litvanija, Italija, Ukrajina, Nemačka)
 
ŠEMA TEHNOLOGIJE: