Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Mobilna drobilica za građevinski otpad

15
Jan

2014

Mobilna drobilica za građevinski otpad engleskog proizvođača RED RHINO u našoj ponudi po dostupnim cenama u više različitih modela prema kapacitetu i veličini ulaznog materijala, opciono sa dodatnom opremom. 

Drobilica je veoma popularna u građevinskoj industriji za firme koje žele da usitne građevinksi otpad na licu mesta i smanje troškove za odvoz istog na deponiju. Mašina se lako transportuje sa gradilišta na gradilište putem prikolice i može da počne sa usitnjavanjem otpada nakon 5 minuta po dolasku. Upotrebom daljinskog upravljača posao može obavljati samo 1 operater. Red Rhino mašine ne mogu se uporediti po svojim performansama i pouzdanosti ni sa jednim drugim proizvodom dostupnim na tržištu.

Dodavanjem transportne trake sa magnetnim separatorom na drobilicu dobija se benefit od separacije čelika koji se nalazi u armiranom betonu, a samim tim i profit od prodaje istog čeličanama (kao sekundarna sirovina).