Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Sistem za razbijanje armiranig betona, stena i granitne mase

14
Feb

2014

Ekonomičan način cepanja Hidraulični sistemi za cepanje stena i betona zamenjuju miniranje i uobičajene metode lomljenja. Odlikuju se time što se beton ili stena cepa bez udarnih talasa, potresa, buke i prašine. 

Ova oprema je našla svoje mesto i u dobijanju blokova u industriji prirodnog kamena. Više od 30 godina u preko 80 zemalja sveta uspešno se koriste DARDA aparati za cepanje stena i betona. Do sada su nadprosečni kvalitet, visoki učinak i veoma dugi vek trajanja DARDA sistema za lomljenje kamena i betona neprevaziđeni. Način rada koji podrazumeva konvencionalne mehaničke metode razara sastav materijala delovanjem spoljne sile. Međutim, stene, kamen i beton mogu da podnesu veoma jake spoljne sile. U poređenju s tim otpor prema sili koja deluje iz unutrašnjosti ka spoljašnosti relativno je mali. Ovo saznanje bilo je osnov za razvoj DARDA sistema za cepanje stena i betona. Oni deluju po proverenom i sigurnom sistemu klina. Pri tome se prvo zabuši rupa odgovarajuće dubine i tačnog preseka. U nju se potom ubacuje umetak cilindra za cepanje. Hidraulički pritisak pokreće klin između dva potisna elementa i razdvaja ih. Sila cepanja koja se kreće i do 413 t, odnosno 4048 kN, delujući iznutra, razbija sastav betona i stena. Tanje armaturno gvožđe u armiranom betonu se kida.

BP Agregat na benzin - nosiv

C12 W Cilindar za cepanje

Uložak za proširivanje C 11 SW/C 12 W

HCS 6 C Makaze za sečenje armature i razdvajanje

Kuplunzi brzog priključivanja ND +

HD hidraulična creva za priključak na alatu

Kuplunzi brzog priključivanja sa 500 mm za hidraulična creva za priključak na agregatu

S 2 (A0M) hidraulična creva sa razvodnikom, priključak 2 cilindra

Specijalna mast (1000g)

Pneumatska bušilica BH 16 VS sa prigušivačima, amortizovan rukohvat

Konusna burgija (4°46' ) 800mm

Konusna kruna (4°46' ) 46 mm