Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Iznajmljivanje i prodaja profesionalnih lampi

03
Mar

2014

Iznajmljivanje Powermoon lampi za noćne radove na gradilištima, izgradnji puteva, pruga, rudnika i površinskih iskopa, osvetljenje festivala, različitih vrsta proslava, za filmsku industriju, za skladišta na otvorenom, ostala primena kod vatrogasnih, spasilačkih službi kod policije i vojske, sportski i slični događaji, osvetljenje parkinga i magacinskog prostora.

Powermoon lampe se postavljaju za nekoliko minuta

10.000 do sada prodatih lampi

Metal halogena sijalica 1000 W

Monofazna struja

Radijus osvetljenja 30m

Podešavanje visine lampe do 7m visine

Lampe su sa postoljem

Mogućnost ankerisanja kanapima na tri tačke

Pogodna za sve vremenske prilike (poseduje štitnik)