Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Dilatacione trake za puteve

04
Mar

2014

Denso dilatacione trake za spojeve - šlus trake - pouzdan partner pri izgradnji i reparaciji puteva

TOK BAND SK 40 x 10

Brza i pouzdana samolepljiva traka za izgradnju puteva. Ova vrsta trake obezbeđuje pogodni hladni spoj bez korišćenja plamena.

Garantuje čvrstu i pouzdanu vezu sa asfaltom. Traka ima dve boje, samolepljiva strana je bela a druga strana je uobičajeno crna.

Odlični rezultati su postignuti zahvaljujući jednostavnoj primeni i visokom kvalitetu proizvoda.

Tok band SK veže nerazdvojivo i trajno asfalt na ivici ubrzo posle primene.

Trake se veoma jednostavno postavljaju tako da je jedan operater sasvim dovoljan i tako trake pomažu u štednji vremena i novca.

Tok band SK je polimerizovana traka i to joj obezbeđuje fleksibilnost i pri hladnom vremenu. Specijalni vezivni spoj formira čvrstu vezu sa odsečenom ili izglodanom ivicom sloja puta.

Traka je testirana u Nemačkoj i poseduje ateste nemačkog Instituta.

Karakteristike TOK BAND SK

Materijal:                                 polimerizovan bitumen

Vezivo:                                    2 mm lepljivog sloja

Tačka topljenja:                       > 100 º C

Konusna penetracija:               = 41 1/10 mm

Fleksibilnost na -10 º C:          > 10 %

Širina trake:                             10 mm

Debljina trake:                         40 mm

Pravougaona traka umotana i spakovana u kutije dimenzija 370 x 370 x 187 mm

Pakovanje u kutijama od 30 m (tri reda od 10 m) – na jednu Euro paletu staje 30 kutija

Skladištenje:

Trake treba da se čuvaju na suvom mestu gde je temperatura u rasponu od 5-25 °C. Ne treba da se smeštaju jedna na drugu. Mnimalni rok trajanja je 2 godine. Rok trajanja za prajmer je neograničen.