Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Reciklaža stakla

08
Apr

2014

Implozija stakla  je mehanički transfer proces koji izaziva destrukciju stakla primenom metode „ciljane harmonične vibracije” koja je zamenila tradicionanu metodu drobljenja stakla. 

Tehnologija implozije je vrlo pouzdana, zahteva minimalno održavanje i ima malu potrošnju. Implozija je dizajnirana da cilja ISKLJUČIVO na element stakla smanjujući ga do veličine frakcije koji je manji od 25 mm. Urušeni stakleni otpad se može koristiti u projektima konstrukcije kao abarziv ili kao aditiv u obeležavanju puteva ili drugih saobraćajnih aplikacija. Kompanije za proizvodnju pića i farmaceutske kompanije pune i prazne kontejnere stakla odvajajući tečnost iz frakcija stakla jednostavnom metodom odvodnjavanja. Implozija se nalazi u mnogim sektorima u  svetskoj industriji reciklaže i u fabrikama stakla. NATO je usvojio Implodere koje koristi u ratnim brodovima.

•     Do 6:1 redukcija obima

•     Manji prostor za odlaganje

•     Manji transportni troškovi

•     Proizvodi oštro staklo

•     Manji utrošak energije

•     Jednostavne operacije

•     Manji troškovi za deponije

•     Laka za održavanje

•     Smanjen rad

•     Poboljšan nivo čistoće

•     Manje buke

•     Laka za montažu

•     Manje zagađenje okoline

•     98% mašine se može reciklirati

•     Prikazani agregati pogodni su za raznovrsne aplikacije.

•     Opcioni ekran pogodan je za snimanje>10mm zagađivača kako bi se povećao nivo  kvaliteta.

•     Može biti u sklopu linije ili kao zasebna mašina.