Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Wille mašina u akciji

17
Apr

2014

Komunalno vozilo Wille 455B je mašina koju pokreće motor od 55 kW (74 KS). Zbog svoje praktične veličine, u mogućnosti je da brzo radi, čak i u ograničenom prostoru. Mnogostran hidraulični sistem i širok spektar poslova omogućavaju korišćenje ove komunalne mašine u svim uslovima tokom godine.

Hidraulični priključci Komunalno vozilo Wille 455B je zglobno i sa brzim hidrauličnim priključcima napred / nazad i može prihvatiti različitih uređaja za obavljanje komunalnih delatnosti u svim vremenskim uslovima a naročito pri niskim temperaturama i snežnim padavinama. Zahvaljujući tim osobinama ovo vozilo je dokazalo svoju vrednost i u Srbiji pri čišćenju snega, čišćenju korova, košenju trave, skupljanju lišća... Svako komunalno vozilo je opremljeno specijalnim razvodnikom hidraulike koji omogućava istovremeni rad osnovne mašine sa priključnim uređajima napred i nazad. Čišćenje snega hidrauličnim raonikom za sneg Hidraulični raonik za čišćenje snega sa mogućnošću promene geometrije guranja snega širine 2050 mm.