Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

MAŠINA ZA PUNJENJE DŽAKOVA PESKOM

15
May

2014

Naša mašina za punjenje džakova peskom za odbranu od poplava u novonastaloj vandrednoj situaciji u Beogradu i širom Srbije. 

Mašina za punjenje džakova peskom "Power Sandking 800 Turbo"  koristi se veoma uspešno u borbi protiv poplava.
Veoma efikasna mašina za punjenje peska neophodna je za prevazlaženje katastrofa. Pokazala je svoju izvrsnost i kada radi sa vlažnim i finim rečnim peskom, kao i sa delimično smrznutim peskom ( u slučaju zime).

Pogon: Snabdeva se energijom iz traktora ili sličnog vozila ili kao dodatna opcija: može se koristiti električni pogon motora.

- Zapremina: 800 litrara peska
- 7 turbo cevi za punjenje velike brzine punjenja
- Standarda boja: RAL-standard 3000
- Učinak:  Više od 600 vreća po jednoj cevi za punjnje ili na pr. više od 4.200 vreća za jedan sat
- Tri tačke pričvršćavanja za trakor ili vozila slična traktoru.
- Pogonska osovina sa zavrtnjima, snažan prenos
- Šiljak opruge proizvodi vrlo nizak šum tokom rada, takođe i tokom punjenja šljunka.
- Odgovarajuća je za sve veličine vreća za pesak
- Turbo cevi za punjenje su napravljene od nerđajućeg čelika,  što omogućava lak i ravnomeran proces punjenja, čak i kod mokrog peska.
- Sadrži lake za upotrebu priključke za vreće.
- U zimskim uslovima postoji mogućnost punjenja soli (primer za  zimske službe)
- Pesak i šljunak veličine i do 32 mm ili poveće kamenje ne predstavlja problem tokom rada.
Dajemo  vam 3 godine garancije za našu mašinu  “Power-Sandking” 800 Turbo!

Dodatna oprema:                                                   

- Toplo-pocinkovani nivo podešavanja opreme, kako bi se postigli odgovarajući radni uslovi.
- Toplo pocinkovane rešetke koje služe kao podrška vrećama tokom procesa punjenja.
- Veliki levak za punjenje 2 m x 2 m
- 2 prednja svetla koja su fiksirana na levak za punjenje, kako bi omogućili dobre uslove rada (12 V za vozila ili 220 V naizmenična struja),
- Electrična pogonska jedinica motora sa 15 hp / 11 KW
- Nivo podešavanja opreme postavljen je na 4 točka kojima se lako upravlja I sadrži 2 kočnice točka, kao I toplo-pocinkovani okvir osnove.


U slučaju nestanka struje, napajanje je moguće  preko pogona traktora. Može u bilo koje vreme biti dodatno opremljen sa električnim pogonom motora. ( montiranje i demontiranje u roku od 1 minuta).