Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Hrabri čistač

30
Jun

2014

Posetili smo 26. juna 2014, redovnu skupštinu udruženja IOS HRABRI ČISTAČ bu suorganizaciji sa Privrednom komorom Srbije i Privrednom komorom zelene Srbije. 

Redovna sednica Skupštine Udruženja IOS ''Hrabri čistač'' održana je 26. juna 2014. u Privrednoj komori Srbije u prisustvu predstavnika Evropske federacije industrije otpada FEAD. Predstavljen je razvoj najnovije regulative u EU iz oblasti zaštite životne sredine, ali su neke od ključnih tema bile i analiza stanja u industriji otpada Srbije, posledice poplava u Srbiji, finansiranje reciklažne industrije, istorijskom zagađenju, transformaciji deponija kod javno komunalnih preduzeća i formiranje Nacionalnog saveta za upravljanje otpadom.