Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Zaštita od saobraćajne buke

03
Jul

2014

Predavanje u okviri radionice ''Zaštita od saobraćajne buke'' održana 01. jula 2014. u Inženjerskoj komori. 

Radionica je održana uz potporu Evropske komisije i u okviru EU projekta RUCONBAR sufinansiranog iz programa CIP ECO INOVACIJE. 

Profesor Građevinskog fakulteta u Zagrebu dr.sc. Stjepan Lakušić je nas svojim sjajnim prezentacijama uveo u problematiku buke u urbanim sredinama i mere za smanjenje iste, korišćenje EU sredstava u području zaštite od buke na primeru projekta Ruconbar, metode proračuna za zaštitu od buke, izrada projekta zaštite od buke kroz prikaze realizovanih projekata.