Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

CEDEF - Deponije u Srbiji

04
Jul

2014

CEDEF je u saradnji sa Provrednom komorom Srbije organizovao 3. jula 2014. okrugli sto sa temom ''Deponije u Srbiji - uzrok ili rešenje problema''.

Cilj događaja je bila debata, razmena stavova i davanje preporuka o:

  • Trenutnom stanju deponija u Srbija, ulozi i inicijativi lokalnih samouprava, velikom broju divljih deponija i načinima za rešavanje tog problema
  • Trenutnom stanju regionalnih centara za upravljanje otpadom u Srbiji i izazovima sa kojima se suočavaju
  • Naprednim tehnologijama uz pomoć kojih otpad postaje sirovina u cilju stvaranja  cirkularne ekonomije
  • Propisima i standardima u oblasti upravljanja otpadom i unapređenja životne sredine u Srbiji i EU, njihovom usklađivanju i obezbeđenju primene u praksi
  • Izvorima i načinima finasiranja u oblasti upravljanja otpadom kao i osiguranju
  • Edukacijom, pravovremenom i adekvatnom informisanju javnosti o značaju odgovornog upravljanja otpadom gde građani predstavljaju jednu od najvažnijih poluga odgovornog i racionalnog upravljanja otpadom