Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Javno privatno partnerstvo i modaliteti integralnog upravljanja otpadom

10
Oct

2014

Dana 09. oktobra 2014. je održan Okrugli sto na temu: ''Javno privatno partnerstvo i modaliteti integralnog upravljanja otpadom'' na Fakultetu Organizacionih Nauka, Univerziteta u Beogradu. 

„U interesu države je da što više koristi javno-privatno partnerstvo kao model finansiranja projekata u raznim oblastima i na republičkom i na lokalnom nivou, jer Srbija više ne može da se zadužuje“ – izjavila je ministarka Mihajlović.
Ministarka je istakla da je glavni problem nedostatak informacija o važnosti javno-privatnog partnerstva kao modela finasiranja, da je u lokalnim samoupravama malo ljudi obučenih za takve poslove, a malo je inicijativa samih čelnika gradova i opština da uđu u posao sa privatnim sektorom koji rezultate daje na duži rok.

Posle uvodnog predavanja Potpredsednice Vlade, o značaju javno privatnog partnerstva u Republici Srbiji sa posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine i integralno upravljanje otpadom govorila je mr Radmila Šerović, načelnik Odeljenja za upravljanje otpadom, u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Slika 3- ogrugli sto Javno privatno partnerstvo i modaliteti integralnog upravljanja otpadom

Okrugli sto je imao za cilj da ukaže na potrebu veće primene javno privatnog partnerstva u Republici Srbiji, sa posebnim akcentom na oblast zaštite životne sredine i integralnog upravljanja otpadom. Model javno privatnih partnerstava predstavlja jedan od glavnih pokretača projekata u EU, a u nekim zemljama i obavezu države. Imajući u vidu činjenicu da je 80% infrastrukturnih projekata u evropskim zemljama finansirano iz javno privatnih partnerstava, jasno je da i u Republici Srbiji treba informisati, edukovati i povezati privatnu i javnu stranu kroz model ovog partnerstva.

Teme okruglog stola bile su:

  • Javno privatno partnerstvo
  • Problem integralnog upravljanja otpadom
  • Organizaciono – finansijski modaliteti za konačno zbrinjavanje otpada
  • Iskustva u integralnom upravljanju otpadom u regionu – primeri dobre prakse