Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Modeli mašina za reciklažu kablova

23
Oct

2014

Reciklaža kablova koja podrazumeva usitnjavanje i separaciju bakra od plastike SINCRO EKO, SINCRO C i WIRE modelima mašina. 

SINCRO C kompakt granulatori: vrlo poznate i već dugi niz godina mašine koje se prodaju širom sveta specijalno dizajnirane za reciklažu električnih kablova. Niska potrošnja energije, visoka pouzdanost i lako održavanje su ono što ih izdvaja u odnosu na ostale mašine. Četiri modela prema različitom kapacitetu su dostupna.

SINCRO EKO generacija ultra kompakt granulatora za procesiranje bakarnih i aluminijumskih kablova, dostupnih u 4 modela sa kapacitetom od 50 do 400 kg/h. Evolucija ovih mašina omogućava prilično smanjenje troškova proizvodnje, dok je održavanje isto.

 

Kompletna tehnička dokumentacija omogućava operateru da u potpunosti razumeju EKO seriju i uz jednostavnu upotrebu i održavanje čime se dostižu odlični proizvodni rezultati. SINCRO EKO imaju najbolje performanse na tržištu u smislu smanjenja potrošnje energije i troškova održavanja po kg izlaznog materijala.

 

Ove karakteristike izdvajaju SINCRO EKO seriju i omogućavaju kupcu iste brz povraćaj investicije.

 

WIRE mašine su najbolje tehnološko rešenje dostupno na tržištu reciklaže različitih vrsta kablova,  i krutih i fleksibilnih, bez neophodne promene sita jer imaju turbo separator u sebi. Automatsko punjenje i kontrola glavnog granulatora omogućava visok kapacitet i optimizaciju potrošnje. Nivo buke je smanjen. Materijal dobijen nakon separacije je 98% čistoće.

 

WIRE serija zajedno sa pri šrederom PMG može da procesira sledeće kablove:

 

·        Aluminijumske

·        Bakarne sa krutim provodnikom

·        Bakarne sa fleksibilnim provodnikom

 

Prednosti i inovacije ove serije mašina su sledeće:

 

1.   Bez emisije prašine u vazduh

2.   Smanjen nivo buke (definitivno u odnosu na druge mašine ove vrste)

3.   Manja potrošnja energije po toni granuliranog materijala

4.   Manje održavanje po toni granuliranog materijala

5.   Garancija konstantne čistoće separisanog materijala

6.   Konstantan i kontrolisan utovar materijala koji garantuje konstantan kapacitet