Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Tretman pato-anatomskog otpada

31
Oct

2014

Veliki problem sa kojim se Srbija suočava jeste odlaganje pato-anatomskog otpada. Sa 80 godina iskustva ATI INCINERATEURS MULLER kompanija je potpuno pouzdana u svojoj tehnologiji koja je bazirana na inovativnim proizvodima za preko 300 klijenata u svetu. 

Oprema je robusna, sa jednostavni dizajnom i maksimalnim smanjenjem uticaja na okolinu i smanjenje operativnih troškova. Spaljaonice nove generacije sa suvim procesom filtriranja, za sakupljanje prašine, teških metala, hlorina, dioksina...osigurava zaštitu životne sredine prema Evropskim Standardima za Emisiju gasova, Direktive CE 76/2000. 

·        Visoka temperatura spaljivanja svog bolničkog otpada rezultira kompletnom destrukcijom otpada sasatvljenog od špriceva, zavoja, pamuka, otpada od dijalize, anatomskih delova, novih virusa i bakterija kao što su ESB, Creutzfeld Jacob bolesti, krv, lekovi...

·        Razaranje i obnova energije industrijskog otpada sačinjenog od plastike, katrana, smole, boje, tekstilnih proizvoda, uljnog otpada...

·        Kremacija životinjskih trupova, kao što su psi, mačke, miševi, živina, krave, kamile...

 

Poslednje ATI spaljaonice (klasifikacija Svetske Zdravstvene Organizacije) su jedini sistemi u mogućnosti da eliminišu neke visoko infektivne IMW koje drugi procesi ne mogu.

Naša oprema dozvoljava spaljivanje svog otpada od opreme za brigu o zdravlju sa rizikom od infekcije, a posebno:

 • Materijal koji se upotrebljava za pripremu anti-kancer hemioterapije
 • Lekovi sa isteklim rokom                             
 • Anatomski delovi
 • Otpad od nekonvencionalnih prenosivih agenata

(Bovine Spongiform Encephalopathy itd)

 • Tečni otpad (krv i drugo)
 • Telesne tečnosti
 • Dezinfekcione tečnosti                  
 • Kontaminiranim životinjama
 •  

Sa:

 • Kompletnim razaranjem klica
 • Smanjenje u zapremini 98%
 • Smanjenje u težini 90%
 •  

Ekološki:

 • Bez mirisa
 • Bez gasova
 • Bez isparenja                                                                                                        
 • Definitivan tretman otpada