Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

ČETVRTI CEDEF SAMIT ENERGETSKIH MENADŽERA SRBIJE: ODRŽIVA KOMUNALNA ENERGETIKA – SMART CITIES

11
Dec

2014

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike RS, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, PKS organizivao je Četvrti CEDEF Samit energetskih menadžera Srbije – ODRŽIVA KOMUNALNA ENERGETIKA – SMART CITIES, 10.decembra 2014.

Efektivno upravljanje komunalnom energetikom zahteva aktivnosti usmerene ka povećanju energetske efikasnosti, kao i koncentraciju znanja, kapitala i menadžerskih veština. Tako se smanjuje potražnja za energentima i podstiče zapošljavanje u lokalnim samoupravama. Unapređenjem, optimizacijom i stvaranjem pozitivne sprege različitih aktivnosti jedne opštine ili grada poput daljinskog grejanja, vodosnabdevanja, gradske rasvete i dr, stvaraju se uslovi za uštede i kvalitetniji život svih građana.

 Ciljevi CEDEF Samita su da:

  • Ukaže na mogućnosti efikasnijeg korišćenja resursa kako bi se ostvarile uštede, unapredio kvalitet života građana i očuvala životna sredina
  • Predoči mogućnosti unapređenja energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama putem javno privatnih partnerstava, ESCO koncepta saradnje i drugih načina finansiranja
  • Predstavi savremene tehnologije i njihovu primenu u domenu komunalne energetike, odnosno javne rasvete, komunalnog otpada, vodosnabdevanja, sistema KGH, sistema proizvodnje i distribucije električne energije i mnogih drugih pametnih rešenja u svrhu unapređenja održivosti, efikasnosti i isplativosti javne usluge u gradovima 
  • Ukaže na značaj i ulogu energetskih menadžera i edukaciju kroz MEMS.