Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu!

Komunalne mašine za specijalne zadatke!

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije!

Najsavremenija oprema iz oblasti vodoprivrede!

GRADJEVINSKE MAŠINE

Vodeće svetske mašine i materijali u građevinarstvu! Niskogradnja, visokogradnja, mostogradnja! Mašine za proizvodnju, transport i sanaciju asfalta! Materijali za reparaciju puteva! Oprema za cepanje betona i kamena. Mašine za pobijanje šipova. Postrojenja za proizvodnju betonskih elemenata i cevi sa velikim izborom kalupa!

KOMUNALNE MAŠINE

Komunalne mašine za specijalne zadatke! Jedna mašina za sva četiri godišnja doba! Zglobno kombinovana mašina sa mogućnošću priključenja velikog broja različitih alata kako napred tako i pozadi. Amfibija za primenu u vodoprivredi, održavanje kanala i priobalja. Specijalni pauk bager za nemoguće misije. Najrazličitija rešenja za čišćenje puteva, ulica i trgova.

MAŠINE ZA RECIKLAŽU

Najsavremenija oprema iz oblasti reciklažne tehnologije! Pojedinačne mašine, postrojenja i procesna rešenja u reciklaži čvrstog otpada. Prodaja šredera, mlinova, presa, makaza, separatora za reciklažu metalnog otpada, električnog/elektronskog, guma, komunalnog, građevinskog, bio-otpada, kablova, tretman medicinskog otpada.

Javno saslušanje na temu Deponije u Republici Srbiji

18
Dec

2014

Javno saslušanje na temu deponije u republici Srbiji održano je 16. decembra 2014. u Narodnoj skupštini. 

Načelnica Odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Radmila Šerović upoznala je učesnike javnog slušanja sa stanjem na deponijama u Srbiji i aktivnostima Ministarstva za naredni period. Radmila Šerović je ukratko predstavila Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom koja je usvojena 2010. godine i istakla da se Strategija trenutno nalazi u fazi revizije radi usklađivanja sa evropskim standardima. Ona je navela da su u narednom periodu planirane izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom i ukazala na potrebu donošenja podzakonskih akata u ovoj oblasti. 
Učesnicima javnog slušanja obratio se direktor Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Duboko“, Užice Nedeljko Milosavljević i predsednica Upravnog odbora CEDEF-a Jovanka Arsić Karišić koja je govorila o štetnom uticaju koji deponije imaju na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ona je navela da CEDEF daje preporuke i sugestije kada su u pitanju deponije kao što su edukacija lokalnih samouprava i stanovništva, uspostavljanje projekata praćenja tokova otpada u Republici Srbiji, redukovanje odlaganja biorazgradivog otpada, rekultivacija starih deponija, formiranje regionalnih centara i izgradnja sanitarnih deponija kao i deponija za tretman medicinskog i farmaceutskog otpada. Predstavnica CEDEF-a ukazala je na značaj međuopštinske saradnje i u tom smislu istakla da CEDEF može da ponudi konkretne modele međuopštinskih sporazuma.